Cтатус кваліфікованого вчителя (стандарти Великої Британії )

13.04.2017 23:18

У Великій Британії стандарти, що визначають мінімальні вимоги для присудження статусу кваліфікованого вчителя, розробляє Міністерство (Департамент) освіти.

Вимоги поділені на дві групи: викладання та особиста і професійна поведінка. У першій групі виокремлено 8 підгруп:

1. Встановлення високих очікувань, які надихають і мотивують учнів та ставлять виклики перед ними:

 • створити для учнів безпечне середовище, що стимулює, засноване на взаємній повазі;
 • ставити цілі, що розвивають учнів з усіх верств суспільства незалежно від їх здібностей і схильностей та кидають їм виклики;
 • послідовно демонструвати позитивне ставлення, цінності та поведінку, які очікують від учнів.

2. Допомога хорошому прогресу та результатам учнів:

 • відповідати за досягнення учнів, їх прогрес і результати навчання;
 • бути в курсі можливостей учнів та їх попередніх знань та планувати викладання на їх основі;
 • стимулювати учнів замислюватися про прогрес, якого вони досягли, та про їх нові потреби;
 • демонструвати знання і розуміння того, як учні вчаться і як це впливає на викладання;
 • заохочувати учнів прийняти відповідальне і сумлінне ставлення до своєї роботи і навчання.

3. Демонстрування хороших знань предмету та навчального плану (курикулуму):

 • мати міцні знання відповідного предмету (предметів) та розділів навчального плану (курикулуму), плекати й підтримувати інтерес учнів до предмету, усувати неправильне розуміння;
 • демонструвати критичне розуміння розвитку в галузі предмету та навчального плану (курикулуму) та пропагувати цінність навчання;
 • демонструвати розуміння і брати на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності, дикції та коректного використання стандартної англійської мови незалежно від предметної спеціалізації;
 • демонструвати чітке розуміння звукового аналітико-синтетичного методу (при навчанні читанню у ранньому віці);
 • демонструвати чітке розуміння стратегій навчання математиці у ранньому віці (якщо вчитель здійснює таке навчання).

4. Планування і проведення добре структурованих уроків:

 • поширювати знання і розвивати розуміння за рахунок ефективного використання часу уроку;
 • стимулювати любов до навчання і дитячу допитливість;
 • встановлювати домашню роботу і планувати іншу позакласну діяльність для консолідування та розширення знань та розумінь, що набули учні;
 • систематично аналізувати ефективність своїх уроків та підходів до навчання;
 • робити внесок у розробку та реалізацію привабливого навчального плану (курикулуму) в межах відповідної предметної галузі.

5. Адаптація викладання до сильних сторін і потреб всіх учнів:

 • знати, коли і як належним чином вирізняти учнів, використовуючи підходи, які дозволяють їм вчитися ефективно;
 • мати тверде розуміння того, як певні чинники можуть перешкоджати здатності учнів до навчання, і як краще подолати їх вплив;
 • продемонструвати розуміння фізичного, соціального та інтелектуального розвитку дітей, і знати, як адаптувати викладання для підтримки освіти учнів на різних етапах їх розвитку;
 • мати чітке розуміння потреб усіх учнів, у тому числі: з особливими освітніми потребами; тих, хто має високі здібності; тих, для кого англійська є додатковою мовою; осіб з обмеженими можливостями; бути в змозі використовувати і оцінювати відмінні навчальні підходи, щоб залучити і підтримати їх.

6. Виконання точного і продуктивного оцінювання:

 • знати і розуміти, як здійснювати оцінювання з відповідного предмету та складової навчального плану (курикулуму), у тому числі нормативні вимоги до оцінювання;
 • використовувати формувальне та підсумкове оцінювання для забезпечення прогресу учнів;
 • використовувати релевантні дані для моніторингу прогресу, поставлених цілей і планування наступних уроків;
 • надавати учням регулярний зворотний зв'язок, як усно, так і через точне оцінювання, а також заохочувати учнів реагувати на зворотний зв'язок.

7. Ефективне управління поведінкою, щоб забезпечити хороше і безпечне навчальне середовище:

 • мати чіткі правила і порядок поведінки в класах, а також брати на себе відповідальність за сприяння гарній і ввічливій поведінці в класах і поблизу школи, відповідно до шкільної політики поведінки;
 • мати високі очікування поведінки, а також створити дисциплінарну рамку з набором стратегій, використовуючи похвалу, санкції і нагороди послідовно і справедливо;
 • ефективно керувати класами, використовуючи підходи, які відповідають потребам учнів, з тим щоб залучити і мотивувати їх
 • підтримувати гарні стосунки з учнями, реалізовувати відповідні повноваження і діяти рішуче, коли це необхідно.

8. Виконання ширших професійних обов’язків:

 • робити позитивний внесок до ширшого життя та етосу школи;
 • формувати ефективні професійні відносини з колегами, знаючи, як і коли спиратися на консультації і підтримку фахівців;
 • ефективно використовувати допоміжний персонал;
 • брати на себе відповідальність за поліпшення викладання за допомогою відповідного професійного розвитку, реагуючі на консультації та зворотний зв'язок від колег;
 • ефективно спілкуватися з батьками стосовно досягнень і благополуччя учнів. 

Друга група вимог передбачає, що вчитель буде демонструвати стабільно високі стандарти особистої і професійної поведінки. Поведінку і ставлення, які встановлюють стандарт поведінки вчителя протягом його кар'єри, визначають такі твердження:

1. Учитель підтримує суспільну довіру до професії і високі стандарти етики і поведінки, всередині та поза межами школи, шляхом:

 • навчання учнів з гідністю, побудови відносин, що ґрунтуються на взаємній повазі, і постійного дотримання належних меж, що відповідають професійної позиції вчителя;
 • врахування необхідності забезпечення добробуту учнів, відповідно до вимог статуту;
 • толерантності і поваги до прав інших осіб;
 • дотримання фундаментальних британських цінностей, що включають демократію, верховенство закону, свободу особистості і взаємну повагу і терпимість до осіб з іншими релігіями та переконаннями;
 • забезпечення того, щоб його особисті переконання не були виражені способами, які експлуатують уразливість учнів або можуть привести їх до порушення закону;

2. Учителі повинні мати належну і професійну повагу до етосу, політик і практик школи, у якій вони викладають, і підтримувати високі стандарти в своїй власній дисциплінованості і пунктуальності.

3. Учителі повинні мати розуміння, і завжди діють в межах, встановлених статутом рамок, які визначають їх професійні обов'язки і відповідальність.

У США в 1987 р. було створено Національну раду з професійних стандартів викладання як професійну інституцію для виявлення та визнання кваліфікації вчителів. Вона керується принципом, що стандарти створюють вчителі для вчителів. Національна рада бачить свою місію у тому, щоб підтримувати високі і строгі стандарти того, що кваліфікований вчитель повинен знати і вміти виконувати, забезпечити національну добровільну систему сертифікації вчителів, які задовольняють вимоги цих стандартів, пропагуючи пов’язані освітні реформи, інтегрувати Національну раду до американської освіти і забезпечити користь від досвіду сертифікованих нею викладачів. Є дослідження, які свідчать, що учні сертифікованих вчителів дійсно більш успішні, порівняно з учнями інших вчителів.

Стандарти базуються на таких вимогах:

1. Вчителі віддані учням та їх навчанню.

Зокрема вони:

 • розпізнають індивідуальні відмінності учнів і враховують їх у своїй практиці;
 • розуміють, як учні розвиваються і навчаються;
 • рівноправно ставляться до учнів;
 • знають, що їх місія виходить поза межі когнітивного розвитку учнів.

2. Вчителі знають предмети, які вони викладають, та знають, як викладати ці предмети учням:

 • розуміють, як знання в їх предметі створені, організовані та пов’язані з іншими предметами;
 • володіють спеціальними знаннями про те, як вчити учнів предмету;
 • формують декілька шляхів до знань;

3. Вчителі відповідають за управління та контроль навчання учнів:

 • використовують декілька методів для досягнення цілей навчання;
 • підтримують навчання учнів в різних форматах і групах;
 • цінують мотивацію учнів;
 • регулярно оцінюють прогрес учнів;
 • залучають учнів до співпраці у навчанні.

4. Вчителі систематично думають про свої практики і вчаться на власному досвіді:

 • здійснюють складний вибір між альтернативами, що характеризує їх професіоналізм;
 • використовують зворотний зв'язок та дослідження для покращення власної практики та позитивного впливу на навчання учнів;

5. Вчителі є членами навчальних спільнот:

 • співпрацюють з іншими професіоналами для покращення ефективності школи;
 • працюють разом родинами;
 • працюють разом із спільнотами.
Назад