“Філософія для дітей”. Нова методика навчання.

26.07.2016 22:16

Як обіцяють міністерські чиновники, така методика нібито має докорінно змінити підхід до  шкільної освіти. Однак, як виявляється, для її втілення потрібні нові вчителі. Як зазначає міністр, пані Гриневич, потрібно буде перенавчити півмільйона вчителів. А чи можуть існуючі в Україні педагогічні вищі навчальні заклади перенавчати чи готувати таких “нових” вчителів? Власне, як це ми собі уявляємо сам процес перенавчання та навчання нових вчителів в не реформованих  педагогічних вищих начальних закладах? Здається, що тут швидше мають місце певні щирі побажання, ніж реальна можливість в найближчому часі реалізувати таке бажання. Власне, а хто буде перенавчати півмільйона вчителів? Чи не маємо ми замкнутого кола? Для того, щоб перенавчити півмільйона вчителів, спочатку потрібно перенавчити тих, хто буде їх перенавчати. По такому колу можна ходити дуже довго.

Як і завжди будь-які презентації у нас не відбуваються без запрошених закордонних гостей. Завжди радує наша відкритість та душевність, однак не завжди так само можна відгукнутися про наше вміння формулювати критичні питання напередодні початку реалізації тих чи інших вікопомних задумів.

Рівень довіри до української педагогічної освіти та педагогічної науки в Україні, особливо в світлі останніх подій, важко бути підняти нереалістичними планами та задумами. Разом з тим, ми могли б подивитися на певні доволі реалістичні заходи, які ми могли б вжити в царині підготовки майбутніх вчителів, і в першу чергу мова має йти саме про вчителів початкової школи, бо саме з реформи початкової школи, а по суті її створення, і має розпочатися реальна реформа шкільної освіти.

Рекомендації

1. Потрібно вибудувати систему вступу та навчання у педагогічних ВНЗ, яка б поклала край безперешкодному потраплянню в систему немотивованих до педагогічної діяльності людей. Потрібно відшукати таку інституційну модель підготовки майбутніх вчителів, яка буде поступово відсіювати немотивованих людей від навчання в педагогічних вищих навчальних закладах.

2. Існування вищих навчальних закладів, які готують вчителів для школи, має бути узгоджено з рівнем вимог до освіти вчителів відповідного рівня школи. Мінімальні вимоги щодо рівня освіти вчителів трьох рівнів (початкової, середньої, старшої) школи мають бути наступними: для початкової школи такий рівень має відповідати рівню диплома бакалавра, який отриманий в педагогічному коледжі, для середньої школи – рівню диплома магістра, який передбачає опанування освітньо-професійною магістерською програмою у вищій педагогічній школі, для старшої школи – рівню диплома магістра, який передбачає послідовне опанування освітньо-професійною та освітньо-науковою магістерськими програмами у вищій педагогічній школі.  Диплом бакалавра майбутній вчитель середньої та старшої школи має здобувати в класичному університеті.

3. Немає сенсу здійснювати підготовку вчителів початкових шкіл у педагогічних коледжах за програмою молодших бакалаврів. Людина з дипломом молодшого бакалавра не може розглядатися як повноцінний шкільний вчитель. Педагогічний коледж має давати своїм студентам підготовку та диплом бакалавра, які будуть відповідати мінімальним вимогам до вчителя початкової школи. Разом з тим, за програмами молодшого бакалавра можна здійснювати підготовку вихователів дошкільних закладів освіти. Вчитель початкової школи також повинен мати можливість отримати диплом магістра у вищій педагогічній школі.

Має сенс вести мову про підготовку в педагогічних коледжах вихователів дошкільних закладів за двохрічною програмою молодшого бакалавра та майбутнього вчителя початкової школи за чотирьохрічною (трьохрічною) бакалаврською програмою. В подальшому в межах всієї системи вищої освіти має відбутися перехід від чотирьохрічного бакалаврату до трьохрічного, однак це може статися лише після формування феномену старшої школи.

4. Важливо, щоб жоден абітурієнт не зміг потрапити до педагогічного ВНЗ, обійшовши систему ЗНО. Сьогодні така можливість залишається ще у випускників коледжу, що вступали до педагогічних коледжів без ЗНО.

5. Потрібно вже сьогодні надіслати адекватні сигнали педагогічним вищим навчальним закладів щодо майбутнього таких закладів саме в системі вищої освіти України; потрібно вже сьогодні виключити можливість розглядати майбутнє таких закладів у системі професійно-технічної освіти, як то може комусь чи чомусь вдаватися сьогодні, зокрема щодо майбутньої долі педагогічних коледжів.

Назад